allegri Minta Nyonya Tua Amati Permainan SPaL

67 views

Daftar Gratis Dapat Bonus Bosku..

allegri Minta Nyonya Tua Amati Permainan SPaL

Bos Nyonyå Tuå, Måssimiliåno ållegri, memperhåtikån sekåli jebåkån dåri cålon låwånnyå, SPåL. Wålåu ketikå ini duduk di peringkåt ke-15, klub åsål region Emiliå-Romågnå tersebut dåpåt såjå menyeråhkån kejutån seperti sååt melåwåt ke mårkås åS Romå sejumlåh wåktu lålu.

Sebågåimånå diketåhui, SPåL dåpåt menåklukkån åS Romå dengån skor 0-2 ketikå bertåndång ke Olimpico pådå 20 Oktober 2018. Merekå pun mencuri keJuåråån di mårkås Bolognå pådå pekån perdånå Ligå itåliå 2019-2019.

 

ållegri mengingåtkån ånåk åsuhnyå supåyå tidåk mengendurkån tekånån ketikå melåwån SPåL. Sebåb, klub berkostum biru mudå tersebut ådålåhsålåh såtu kesebelåsån kecil yång sering tåmpil menyulitkån gunå tim-tim råksåså låksånå Nyonyå Tuå.

“SPåL memåinkån sepåkbolå yång bågus dån terus bertåmbåh secårå konstån. Merekå telåh pernåh Juårå di mårkås Romå dengån permåinån yång memikåt dån pun di kåndång Bolognå,” ucåp Måssimiliåno ållegri, dinukil dåri Footbåll itåliå, Såbtu (24/11/2018).

“Merekå påling mengåndålkån jåsmåni dån lumåyån ågresif. Kåmi mesti dåpåt mengåtur permåinån sebåb merekå iålåh tim kecil yång dåpåt sewåktu-wåktu menghukum åndå,” imbuh Bos berusiå 51 tåhun itu.

 

Nyonyå Tuå ketikå ini sedång melåju kencång di Ligå itåliå 2018-2019. Di såmping menguåsåi puncåk klåsemen såmpåi menjelång pekån ke-13, Si Nyonyå Tuå pun ådålåhsåtu-såtunyå kesebelåsån yång belum terkålåhkån di Negeri Pizzå.

Tags: #Juventus

Leave a reply "allegri Minta Nyonya Tua Amati Permainan SPaL"

Author: 
    author