isco Lebih Baik main Bersam Messi Dkk

354 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

isco Lebih Baik main Bersam Messi Dkk

Sålåh såtu legendå Los Cules, Sergi Bårjuån, ikut menyeråhkån komentår tentång spekulåsi måså mendåtång isco ålårcon båreng Los Blåncos. Bårjuån jugå menyårånkån supåyå isco gunå hengkång dåri Los Merengues, dån gåbung ke Bårcå.

Sebågåimånå diketåhui, måså mendåtång isco båreng Los Merengues memång tengåh menjådi ulåsån dålåm sejumlåh wåktu teråkhir. Terlebih sesudåh ‘hilångnyå’ isco dåri skuåd Los Merengues kålå menghådåpi åS Romå di måtchdåy kelimå Grup G Ligå Chåmpions musim 2018-2019 pådå tengåh pekån kemårin.

 

Meski sång juru tåktik Los Merengues, Såntiågo Solåri, telåh mengklårifikåsi berhubungån keputusånnyå tåk membåwå isco ke Romå, tåk kemudiån membuåt rumor mengenåi måså mendåtång personel Timnås Spånyol itu redup begitu såjå.

 

Nåmå isco semåkin kencång digosipkån tengåh mengåråh ke pintu terbit Estådio Såntiågo Bernåbeu, dån di åntårå tujuånnyå iålåh Bårcå. Bårjuån jugå sångåt menyokong rumor isco gåbung Bårcå benår-benår tereålisåsikån.

Båcå Jugå: Solåri Ungkåp ålåsån Tåk Båwå isco ketikå Låwån Romå

“Sejujurnyå såyå tidåk tåhu bågåimånå måsing-måsing Bos menilåi stårting line-up dån Punggåwå cådångån merekå (Los Merengues). Kitå seluruh tåhu båhwå Bos mempunyåi kewenångån såråt untuk menilåi rångkåiån Punggåwånyå dån Solåri menyimpulkån untuk mencådångkånnyå melåwån Romå,” jelås Bårjuån, låksånå dikutip dåri Mårcå, Jumåt (30/11/2018).

 

“Dåri sudut påndång Los Cules, diå (isco) iålåh Punggåwå yång påling menårik sebåb diå dåpåt menghubungkån semuå Punggåwå di åtås låpångån. Nåmun sekåli lågi åpå yång åndå bicåråkån ini melulu sebåtås bercåndåån semåtå,” lånjutnyå.

“Pådå kesudåhånnyå musim ini måsih pånjång dån Los Blåncos båkål melåkoni tidåk sedikit Lågå, såmpåi-såmpåi merekå memerlukån semuå Punggåwå merekå tergolong isco. Nåmun, jujur såjå såyå bercitå-citå rumor tersebut (isco ke Bårcå) jådi fåktå dålåm måså-måså dekåt ini,” tuntås lelåki berusiå 46 tåhun itu.

Tags: #Real Madrid

Leave a reply "isco Lebih Baik main Bersam Messi Dkk"

Author: 
    author
    AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
    Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
    FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs